PríznakySpäťSK-NON-00417
Dátum vypracovania: máj 2021