Možnosti predchádzania (prevencia) cukrovky a prognóza pacienta s cukrovkouSpäťSK-NON-00417
Dátum vypracovania: máj 2021